1. Ani thiveki (I Worship You)_Tirhani Mabasa Tirhani Mabasa 4:25
  2. Ani thiveki _Remix_Tirhani Mabasa Tirhani Mabasa 5:05
  3. Back to the sender Tirhani Mabasa 4:34
  4. Ka Xidzumbe_Tirhani Mabasa Tirhani Mabasa 3:47
  5. Mcato (Wedding Day)_Tirhani Mabasa Tirhani Mabasa 3:34
  6. Mcato (Wedding Day)_Tirhani Mabasa Tirhani Mabasa 3:34
  7. Undertaker _ Tirhani Mabasa Tirhani Mabasa 4:06
  8. Undertaker Remix_Tirhani Mabasa Tirhani Mabasa 4:36
  9. XIBELENGWANI INSTRUMENTAL TIRHANI MABASA 4:11
  10. XIBELENGWANI_Tirhani Mabasa ft Esta M TIRHANI MABASA FT ESTA M 4:05